Utbildningsblogg

Vad utmärker en skicklig advokat?

För att arbeta som advokat krävs bland annat en juristexamen och erfarenhet av praktiskt juridiskt arbeta. För att bli en skicklig advokat krävs bland annat att man har goda kommunikativa förmågor, att man är analytisk och att man inte slutar utvecklas och hålla sig à jour med lagändringar. Läs mer nedan om vad som utmärker en skicklig advokat, så som:

  • Duktig talare
  • Duktig lyssnare
  • Analytiskt sinne.

Goda kommunikativa förmågor

Goda kommunikativa förmågor är viktigt hos en advokat. Inte bara för när en klient ska företrädas i rätten, utan även för att ge ett gott och korrekt intryck till nya klienter och andra parter i förhandlingar.

Ett krav för att antas som ledamot i Advokatsamfundet är att man anses som redbar och i allmänhet lämplig för yrket. En grundläggande del i det är att man kan uttrycka sig på ett sätt som är korrekt och tydligt, i såväl tal som skrift.

En skicklig advokat bör vara analytisk

Om man ska hårdra det; en advokat är en jurist, och en jurists grundläggande uppgift är att lösa juridiska problem. För det krävs att man är analytisk och är duktig på att granska och dra slutsatser från de dokument man har till hands. Att tolka lagar kräver eftertänksamhet, noggrannhet och ett analytiskt sinne.

Duktig lyssnare

Visserligen är det viktigt att vara en duktig talare, men för att vara en riktigt skicklig advokat behöver man också vara en god lyssnare. Utan att lyssna ordentligt blir det svårt att på ett logiskt sätt, till exempel, bemöta motargument eller göra bästa möjliga research åt en klient. Den stora delen av arbetet som advokat handlar just om att lyssna och på andra sätt ta in information. I praktiken är den delen man framträder och talar inför rätten en relativt liten del av arbetstiden under en given period.

Har en djupare förståelse för varför

En skicklig advokat vet inte bara vad som ska göras, utan varför. Med en grundläggande juridisk förståelse på hög nivå kan en skicklig advokat nästan reflexmässigt väga intressen mot varandra för att hitta en bra lösning. Det är sällan samma fråga kommer två gånger, så att bara repa in vad det är som ska göras, bäddar knappast för en lång och god karriär inom juridiken.