Utbildningsblogg

Utbildningsblogg

Det finns en debatt som blossar upp med jämna mellanrum och diskuterar den svenska skolan. I allmänhet rör det sig då om grundskolan och gymnasiet, men de högre utbildningarna som finns i landet är också i blickfånget med jämna mellanrum. Från och till samlas företrädare för högskolor både i Sverige och i EU, för att diskutera villkoren för utbildningarna som erbjuds. Det finns en hel del fördelar med att ha en öppen dialog mellan olika lärosäten i och med att utbildningarna och de examina som utfärdas skall vara likvärdiga och inte variera i allt för stor utsträckning. Samtidigt kan en och samma utbildningsprogram se olika ut i olika städer beroende på vad det är man fokuserar på.

Att välja utbildning är någonting som är viktigt för att man skall kunna jobba med någonting man brinner för och som känns relevant. Det är inte alla som har möjlighet att komma in på rätt utbildning till följd av undermåliga betyg, men för de allra flesta finns möjligheten att läsa upp betygen eller att göra ett högskoleprov för att bättra på sina möjligheter. Bland de som inte har klart för sig vad för utbildning det är som gäller, finns en poäng med att ta lösa kurser för att hitta rätt istället för att ge sig in på ett program som man hoppar av.

Internationella utbildningar

Det är för många intressant att åka till ett annat land och studera en tid för att knyta kontakter och för att få uppleva någonting annat än Sverige. Väljer man utbildningar inom EU finns goda möjligheter att hitta någonting som sedan kan översättas till- eller inkluderas i svenska betyg och utbildningar.

Erfarenhet från andra länder och språk, är någonting som ofta kan vara intressant när man söker arbete efter färdig utbildning. Det är vanligare än innan att man behöver kunna tala flera språk och den med praktisk erfarenhet av att bo i andra länder, kan ha fördelar.