Utbildningsblogg

Snabbfakta om Diploma Distansutbildning

Diploma är ett av de företag i Sverige som specialiserat sig på distansutbildning i videoformat. Här presenteras tjänsten utifrån dess funktion och fördelar.

Premium ger tillgång till allt i 12 månader

Det är möjligt att köpa tillgång till enstaka kurser men det som framförallt erbjuds är dess ”Premium”-tjänst. De som tecknar denna tjänst får tillgång till Diplomas samtliga webbaserade utbildningar i 12 månader. Eftersom det även tillkommer fler utbildningar ingår även de som tillkommer under dessa 12 månader.

Distansutbildning på egna villkor

Diploma har inte lärarledda lektioner i klassrum utan inspelade videoklipp med lektioner i olika steg. Det betyder att eleven själv väljer när, var och i vilken omfattning som utbildningsmaterialet önskas tillgodoses. Det går därmed delvis att liknas med video på Youtube men med skillnaden att lektionerna är pedagogiskt utformade av proffs inom sitt ämne och på ett sätt som gör det enkelt att följa med lektion efter lektion och lära sig mer om ämnet.

Fördelen med detta upplägg är:

  • Fri tillgång skapar möjlighet till repetition
  • Distansutbildning som kan ses när och var som helst
  • Fri tillgång till alla kurser – exempelvis inom närliggande områden

Material utifrån teorin 70:20:10

Diploma har utformat sina kurser utifrån synsättet på kunskap som brukar presenteras 70:20:10. Det innebär att 70 % av en utbildning bör vara kopplad till utövandet av ett yrke, 20 % i grupp eller på annat sätt samarbete vilket skapar underlag för diskussioner samt 10 % via unikt utbildningsmaterial. Detta skapar en djupinlärning som är grunden för att en distansutbildning inte enbart genomförs utan att även kunskapen omsätts och används i praktiken.

Bred utbildningskatalog

Diploma tar främst in föreläsare som är kända inom sitt område och därmed redan är eftertraktade utifrån dess kompetens. Detta sker inom ett flertal olika områden som exempelvis:

  • Lager och logistik
  • Vård och omsorg
  • Ledarskap
  • Förhandling
  • Försäljning

Möjligt att skapa egen läroplan

Företag, organisationer eller föreningar kan även skapa en egen läroplan med Diplomas webbplats som bas. Utöver att fylla plattformen med passande distansutbildning skapas egen profil med logga och grafisk profil. Därmed kan det användas som egen plattform för anställda. En fördel är att företaget kan följa utvecklingen hos de anställda gällande vilka kurser de går och vilka framsteg de gör. (Information är tagen från Diplomas hemsida – fakta kan ha ändrats sedan dess)